Käsittelemme asiakastietojamme henkilötietolain (523/99) 10§ mukaisesti.

1. Asiakasrekisterinpitäjä: Sunkoru, Zeppelinintie 1, 90450 KEMPELE P.08-332 450.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: Sunkorun markkinoinnista vastaava henkilö, myynti@sunkoru.fi

3. Rekisterin nimi: Sunkorun asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Sunkorun ja kuluttajan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, Sunkorun palvelujen mainonta ja markkinointi, asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja Sunkorun lisäpalveluiden tuottaminen kulta ja kelloseppä palvelut. Mikäli et halua jatkossa asiakastietojasi säilytettävän asiakassuhteen ylläpitämiseksi, lähetä pyyntö asiakastietojesi poistamisesta osoitteeseen myynti@sunkoru.fi. Kello- ja kultasepän palveluissa tiedot luovutetaan valitulle alihankkijalle (kolmannelle osapuolelle) palveluhankinnan yhteydessä. Tiedot luovutetaan ei- sähköisenä paperisella asiakaslomakkeella. Tietoja ei kerätä rekisteriin ja asiakaslomakkeet tuhotaan 3kk kuluttua palvelun päätyttyä.

5. Rekisterin tietolähteet: Tietoja kerätään Sunkorun päivittäisen liiketoiminnan yhteydessä sekä kuluttajan käyttäessä Sunkorun kotisivuilla olevia palveluita, kuten yhteydenottolinkki.

6. Rekisterin tietosisältö
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Osoite

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Tietoja ei luovuteta asiakasrekisterin ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojausperiaatteet: Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella, vaadittavien käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Sähköpostiin välittyvien viestien lukuoikeus vain kyseistä tehtävää hoitavilla työntekijöillä.

9. Rekisteritietojen tarkastus ja korjaus: Haluttaessa tarkastuttaa tai korjauttaa rekisterissä olevaa henkilötietoa on esitettävä kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle.

10. Kielto-oikeus: Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.